KLM mokiniai
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos ir Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo šventė

Daugiau nei 150 Kolorado lietuvių paminėjo ir kartu linksminosi Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos ir Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo šventėje, kurį įvyko š.m. vasario 23d. Abejingų nepalikusiame renginyje savo pasirodymus pristatė Kolorado lituanistinės mokyklos mokiniai, Kolorado Vyturėlių vaikai, Kolorado tautinių šokių grupė “Rūta”.

Tariame didelį „Ačiū“ visiems, kurie prisidėjo savo aukomis ir savo darbu, savo šventiniais pasirodymais prie Kolorado lituanistinės mokyklos organizuojamo renginio.
Visas surinktas lėšas: už įėjimą, maistą, mugėje įsigytas prekes, Kazickų šeimos fondas pagal Matching Grant programa pažadėjo padvigubinti iki 1000$. 
Kolorado lituanistinei mokyklai buvo suaukota:
Surinkta už bilietus -1745$
Surinkta už parduotas prekes mugėje – 82$
Surinkta už maistą – 923$
Pavienių žmonių aukos mokyklai – 591$

Renginio nuotraukas rasite čia.