KLM mokiniai
Kviečiame į naujų mokslo metų atidarymo šventę 2021 08 28 d

Sveiki visi,
Džiaugiamės galėdami Jus visus pakviesti į Kolorado lituanistinės mokyklos naujų mokslo metų pradžios šventę, kuri vyks š.m. rugpjūčio 28 d. 11 val ryto.Vieta: The Ridge at West Meadows Park

Adresas: 12819 W Coal Mine Ave, Littleton, CO 80127 (įvažiavimas į parką  W Coal Mine ave/S Van Gordon Way , žiūrėkite prisegtas nuotraukas)

Šventės metu vyks vaikų registracija į mokyklą. Visus reikiamus dokumentus prisegame šiame laiške. Viską, ką tėvai/globėjai turite įrašyti į sutarties paketą yra pažymėta geltona spalva.
Su nekantrumu visų laukiame pirmąją šių mokslo metų dieną Kolorado lituanistinės mokyklos šventėje. Jei turite draugų, kurių vaikai dar nelanko mūsų mokyklos, pakvieskite ir juos prisijungti prie mūsų šaunios šeimos. Pažadame, kad šie metai bus pilni veiklos. Dalyvausime net keturiuose projektuose, dviems iš jų finansavimą skyrė LR Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, vienam – JAV LB Kultūros taryba. Jei yra norinčių prisijungti prie mokytojų kolektyvo, esate taip pat labai laukiami.


Rugpjūčio 28 d. dienotvarkė:Renkamės 10.30 – 11.00 val Šventės pradžia 11:00 val Naujų mokslo metų pradžia, mokytojų pristatymas, fotosesija mokyklos metraščiui, tėvų komiteto rinkimai, šeimų žaidimai.Šventinis piknikas 12.30 – 14.30 val.Prašome atsinešti maisto ir nealkoholinių gėrimų pasidalinimui savo nuožiūra. Būtų gerai, kad pagalvotumėte žaidimų vaikams ir tėvams, kad galėtume visi kartu puikiai praleisti popietę. Jei pageidaujate galite atsinešti sulankstomas kėdes ar nedidelius dekius.
Linkėjimai visiems ir tikimės pasimatyti su visais jau greitai.
p.s. jei turite klausimų, prašome skambinti mokyklos vadovei Editai, bet kurią dieną po 2 val dienos telefonu 720-838-0579 arba rašyti mokyklos el.paštu koloradoltmokykla@gmail.com