KLM mokiniai
Apie mus

Kolorado lituanistinė mokykla buvo įsteigta 2018m kovo 01 dieną. Mokyklos steigėjai buvo Eglė Tamošaitytė, Edita Buzėnienė ir Lietuviškos kultūros draugija “Rūta”, kuriai atstovavo valdybos narys Arvidas Jarašius.

Kolorado lituanistinėje mokykloje nuo 2018 rugsėjo mėn. 08 dienos moksleiviai ėmė mokysis kalbėti, rašyti, skaityti, pasakoti, laisvai reikšti savo mintis lietuvių kalba. Mokykloje vyksta lietuviškos tautodailės, Lietuvos geografijos ir istorijos, tautinių šokių pamokas. Stengiamės dėti visas pastangas, padedant vaikams iššaugoti lietuvybę.

2018-2019 mokslo metais mokykloje mokosi 19 vaikų, pastoviai dirba 5 mokytojos, turime 2 pavaduojančias mokytojas, 5 asmenų tėvų komitetą, kuris padeda organizuoti mokyklos veiklą, lietuviškas šventes.

Mokykla yra maža lietuviška šeima, kurioje visi kartu mokomės, džiaugiamės ir švenčiame. Laukiame visų norinčiųjų lankyti mokyklą pas mus naujais mokslo metais.