KLM mokiniai
Tėvų komitetas

Rūta Cariov KLM iždininkė

Dirba nuo 2019-01-01 iki dabar. Su manimi galite susiekti el.paštu ruta.cariov@gmail.com

Liana Budrikienė - Tėvų komiteto narė atsakinga už mokyklos internetinį psl.

Su manimi galite susiekti el.paštu lijana@gmail.com

Kristina Babonas - Tėvų komiteto pirmininkė

Su manimi galite susiekti el.paštu 1kristina@gmail.com

Vaida van den Heijden - Tėvų komiteto narė

Kęstutis Juškevičius - Tėvų komiteto narys

Sandra Stonkutė - Tėvų komiteto narė