KLM mokiniai
Stipendijos ir Nuolaidos

Tegul pinigų trūkumas nebūna kliūtis Jūsų vaikui išlaikyti lietuvių kalbą ir tapatybę.

KLM tikslas – sudaryti sąlygas, kad kuo daugiau Kolorado bendruomenės vaikų lankytų Kolorado lituanistinę mokyklą.

Motyvacinius prašymus/laiškus stipendijų skyrimui siųsti el.paštu koloradoltmokykla@gmail.com