KLM mokiniai
Padėkos

Dėkojame:

 • Laimos ir Arvido Jarašių šeimai, kurie mokyklai leidžia naudotis savo namų patalpomis
 • Kolorado lietuvių bendruomenei už gautą piniginę paramą mokyklai
 • Astai ir Algiui Liepoms už piniginę paramą mokyklai
 • Snieguolei Radzevičienei už piniginę paramą mokyklai
 • Romai Grincevičienei už piniginę paramą mokyklai
 • Nancy Bently už piniginę paramą mokyklai
 • Nijolei Gallahan už piniginę paramą mokyklai
 • Laimos ir Arvido Jarašių šeima už piniginę paramą mokyklai
 • Psichoterapiautei Aurimai Dilienei už paramos renginį “5meilės kalbos”
 • Vilmai Balnytei už piniginę paramą mokyklai
 • Mindaugui Malūkui už piniginę paramą mokyklai
 • Ligitai Krasauskaitei už piniginę paramą mokyklai
 • Agnei Jaruševičiūtei už piniginę paramą mokyklai
 • Eglei Tamošaitytei už piniginę paramą mokyklai
 • Erikai Žurauskaitei už piniginę paramą mokyklai
 • Dovilei Romeo už piniginę paramą mokyklai
 • Editos ir Valdo Buzėnų šeimai už piniginę paramą mokyklai
 • Loretai Lukošius už piniginę paramą mokyklai
 • Neringai Žurauskienei už piniginę paramą mokyklai
 • Jūratės ir Jeison Miranda šeimai už piniginę paramą mokyklai
 • Lianos ir Šarūno Budrikų šeimai už piniginę paramą mokyklai
 • Vilmos Balnytės šeimai už piniginę paramą mokyklai
 • Jolantai Vaitkevičienei už atsiųstus iš Lietuvos “Pupos” pratybų sąsiuvinius 1-4 klasių mokiniams
 • Jolantai Vaitkevičienei ir Panevėžio Beržų progimnazijos bibliotekai už dovanotas knygas
 • Astos ir Dale Matuska šeimai už mokyklai padovanotą įrangą, mokyklines priemones, raštinės reikmenis ir daug kitų dalykų, reikalingų mokyklai
 • Romo sir Algio Grincevičių šeimai už padovanotą Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių paveikslą
 • Editos ir Valdo Buzėnų šeimai už padovanotą juodai baltą spausdintuvą