KLM mokiniai
Namų darbai

5 klasė

PAMOKŲ TURINYS

Kovo 23 d.

Gramatika: atšviesti lapai “Kalbos dalys”tęsinnys. Įvardis ir prieveiksmis.  Namų darbams iš šviestų lapų pratimai: 362, 363, 401ir šviestas lapas "Bulvės"
 
Skaitiniams: Vadovėlis “Skaitiniai 5-tai klasei” straipsnis "Druska ir duona". Padiskutuoti ir atsakyti į klausimus po straipsniu. 

Namų darbai

V klases istorijos namų darbai – Istorjos vadovėlio “Kelias I dalis” 56-59 psl.

2 klasė

Pamokų turinys

Kovo  23 d.

Vadovėlis “ Aš Antrokas” tema “ Mums brangiausios datos” 78psl.
Pratybos “Aš Antrokas”, tema "Mums brangiausios datos", Atšviesti lapai

Namų darbai

Namų darbai buvo atlikti klasėje todėl nieko neužduota. Valio!

1 klasė

Pamokų turinys

Kovo 23 d.

Vadovėlis “Kalbos žingsniai”, 7 tema “Mano kūnas” tęsinys. Taip pat vaikai turetų išmokti kūno dalių pavadinimus ir juos įsiminti atmintinai. Labai prašau ir kviečiu visus pakalbinti savo vaikus lietuviškai ir paklausinėti kūno dalių pavadinimus (nuo galvos iki kojų). 

Namų darbai

iš pratybų “Aš Pirmokas”, tema “Mažasis mano draugas”, šviesti lapai, pratimas 8, 5psl. Skaitiniams: Vadovėlis “Aš Pirmokas” tema “Mažasis mano draugas”, 72 spl.