KLM mokiniai
Namų darbai

Darželio klasė

PAMOKŲ TURINYS

SAVAITĖS TEMA: „Mano augintinis“
UŽDAVINIAI: ugdyti meilę gyvūnams;
susipažinti su naminių gyvūnėlių
įvairove, jų priežiūra, pomėgiais; jausti
atsakomybę už laikomą gyvūną; skatinti
laisvai išreikšti mintis, bei pasakoti apie
savo augintinį.

Susipažinom su raidele ir garsu A
Ieškojome pasislėpusių A raidelių.
Dėliojome raidę iš pagaliukų
Spalvinome plotelius pažymėtus nauja
raide.
Atlikome užduotis rankytės lavinimui.

Pokalbiai bei vaikų pasisakymai tema:
Pokalbis „Ką galime auginti savo
namuose?“ (šuo, katė, triušis,
vėžlys, žuvytės, žiurkėnas, žiurkė,
šinšila, jūros kiaulytė). Kodėl žmonės
augina naminius gyvulėlius? Kokia
reikalinga priežiūra jiems? Vaikų
pasisakymai apie savo augintinius.

Skaičiuotė:
Katinėli, tinginėli,
Ko pelių negaudai?
Visą dieną gulinėji,
Pasislėpęs snaudi.

Eilėraštis:
„Katytė“
Raina katytė,
Juoda nosytė,
Ilgi ūseliai,
Riesti nageliai.
Ausytės stačios,
Akytės plačios,
Kojytės baltos
Ir visad šaltos.

Rankų darbai:
Lipdymas
„Naminiai gyvūnai“.
Savaitės pasaka:
“Katinėlis ir
gaidelis”.

„Namai – miškas“ Mokytoja sako gyvūno
pavadinimą, o mokiniai rodo stogelį virš galvos, jei
gyvūnas naminis, medžių ošimą- jei gyvūnas laukinis.

Pažintinė veikla grupėje: paveikslėlių
ir nuotraukų su naminiais gyvūnėliais
žiūrėjimas ir aptarimas.

NAMŲ DARBAI

Atlikti A raidelės užduotis knygelėje „Mano raidės“.

Besimokantieji

NAMŲ DARBAI

Pasikartoti prisistatymą ir išmokti naujus žodžius: mama, tėtis, šeima, brolis, sesė, šuo, katė, savaitgalis, šeimos nariai ir myliu.

6 klasė

PAMOKŲ TURINYS

2019 09 14

Istorija

Skaitėme tekstą iš šviestų lapų “Rudens lygiadienis” (vadovėlis “Etninė kultūra” -7-9psl.), aiškinomės naujų nežinomų žodžių reikšmę, kuriuos vaikai pasibraukė ir turi juos pasikartoti namuose. Žiūrėjome filmuotą medžiagą Youtube.com apie duoną https://www.youtube.com/watch?v=E0WHPVpgYoo

Geografija

Skaitėme tekstą iš šviestų lapų “Akmuo, akmenys, akmenėliai”, aiškinomės naujų nežinomų žodžių reikšmę, kuriuos vaikai pasibraukė ir turi juos pasikartoti namuose. Aiškinomės naujus “Žodynėlio” žodžius. Atlikome užduotis 1,2,3 iš šviestų lapų apie Lietuvos reljefą, ieškojome informacijos apie akmenų muziejų www.akmenumuziejus.lt

NAMŲ DARBAI

Istorija

 1. Pasikartoti visus nežinomus žodžius iš skaityto teksto (šviesti lapai)

 2. Dar kartą peržiūrėti filmą apie duoną https://www.youtube.com/watch?v=E0WHPVpgYoo   

Geografija

 1. Pasikartoti visus nežinomus žodžius iš skaityto teksto (šviesti lapai)

 2. Išmokti žodžius iš šviestų lapų “Žodynėlis” : mitas, mitologija, antgamtinis, vaidilutė, pagonybė, inkliūzas, girnos

 3. Iš šviesto lapo “Lietuvos reljefas” pabaigti daryti visas užduotis 1,2,3     

 Lietuvių Kalbos gramatika

Užbaigti šeštą pratimą. Išmokti žodžių: šąla, bąla it kt. rašybą. 

Lietuvių Kalbos Literatūra

 Užbaigti skaityti “Mes Varnų Saloje” – 23-25p.
Perskaityti ir galėti diskutuoti klausimus 25p.
 
-Parašyti ir panaudoti sakinyje 3 žodžius
   – Prekystalis
   – Tęsėsi
   – Lydėti

3 klasė

PAMOKŲ TURINYS

2019 09 14

Tėvynės pažinimas

Skaitėme tekstą iš šviestų lapų Geležinis Vilkas “Kodėl sapne staugė Vilkas”, aiškinomės naujų nežinomų žodžių reikšmę, kuriuos vaikai pasibraukė ir turi juos pasikartoti namuose.

Pradėjome rašyti laišką Kunigaikščiui Gediminui, kurį vaikai turi pabaigti rašyti namuose jei nepabaigė, taip pat ieškojome google.com kaip atrodo Paminklas LDK kunigaikščiui Gediminui ir žiūrėjome filmuotą medžiagą Youtube.com Gedimino pilies bokštas - Gediminas Tower https://www.youtube.com/watch?v=drRbW1f11F8 bei atlikome iš šviestų lapų 2-3 užduotis (jei nepabaigė reikia pabaigti namuose).

NAMŲ DARBAI

Tėvynės pažinimas

 1. Pasikartoti visus nežinomus žodžius iš skaityto teksto (šviesti lapai)
 2. Iš šviesto lapo Tema “Kodėl staugė geležinis vilkas” pabaigti daryti visas užduotis 1,2,3.

Skaitiniai 

Žinoti reikšmia ir panaudoti sakinyje 5 žodžius:
 
– šaltinėlis (arba šaltinis)
– Gegutė
– Atilsis
–  ‎Ąžuolas

– Linguoti

Lietuvių Kalbos gramatika
8, 14, 15 ir 16 pratimai, pirma tema, vadovėlis “Kalbos žingsniai”.

2 klasė

Pamokų turinys

2019 09 14

Tėvynės pažinimas

Kalbėjome apie Lietuvos simbolius, prisiminėme, ką mokėmės praeitais metais. Žiūrėjome filmuką apie šventes ir simbolius “Šventės ir simboliai" 

www.ismaniejirobotukai.lthttps://www.youtube.com/watch?v=cefY2ABTNno

Namų darbai

Tėvynės pažinimas

 1. Dar kartą pasižiūrėti filmuką apie Lietuvos šventes ir simbolius https://www.youtube.com/watch?v=cefY2ABTNno (klasėje mes žiūrėjome tik apie šventes)

 2. Pasikartoti, prisiminti Lietuvos simbolius ir kaip kitaip jie vadinami (kitoje pamokoje laukia 5 minučių testas apie Lietuvos simbolius).

 3. Nupiešti Gediminaičių stulpus

 4. Pasiruošti testui apie Lietuvos simbolius

******

Testui medžiaga

Lietuvos simbolis

Kaip kitaip dar vadinamas

Trispalvė

Lietuvos vėliava

Vytis

Lietuvos herbas

Lietuvos sostinė

Vilnius

Tautiška giesmė

Lietuvos himnas

Gitanas Nausėda

Lietuvos Respublikos Prezidentas

 
Lietuvių Kalbos gramatika
 
Pirmos temos pratimai 10, 13 ir 15, vadovėlis “Kalbos žingsniai”.
 

1 klasė

Pamokų turinys

 

Namų darbai

Lietuvių Kalbos gramatika
 
17 ir 18 pratimai iš pirmos temos, vadovėlis “Kalbos žingsniai”.